Vad behövs: Ingenting

Lekregler för butikleken:
1. Samla deltagarna i en ring. Den som är lekledare börjar med att säga När jag gick till affären köpte jag (exempelvis) mjölk.
2. Deltagaren till vänster fortsätter: När jag var i affären köpte jag mjölk och smör.
3. Nästa deltagare fortsätter på samma sätt.
4. Den som glömmer, tvekar eller tar för lång tid på sig åker ut leken.

Den som är kvar längst vinner leken. Butikleken blir svårare och svårare men även roligare och roligare ju fler prylar som köps i butiken.