Vad behövs: Ingenting

Lekregler för detektivleken:
1. Samla alla deltagare och utse en som ska vara detektiv. Be detektiven lämna rummet.
2. Kom överens om en mördare.
3. Kalla in detektiven i rummet och be den lista ut vem som är mördaren.
4. Mördaren tar kål på sina offer genom att blinka i smyg. När någon blir mördad faller denne ner på golvet tills detektiven listar ut vem som är mördare.

Om man ska leka med småbarn kan man byta ut mördaren till en häxa och att häxan förvandlad offren till en stenar istället.