Vad behövs: Ingenting

Lekregler för fårleken:
1. Utse en deltagare som ska vara varg. Resten av deltagarna får bli får.
2. Vargen ska ta fåren, när fåren blir tagna förvandlas de till stenar och måste krypa ihop på alla fyra på golvet.
3. För att förvandla tillbaka fåret från en sten så måste ett annat får hoppa jämfota över fåret (stenen).

Leken fortsätter tills alla får är förvandlade till stenar. Tänk på att då och då byta ut vargen eftersom det kan vara jobbigt att jaga får hela tiden. Kan även lekas utomhus med oömma kläder.