Vad behövs: Stolar, en stol per deltagare

Lekregler för grötleken:
1. Samla alla deltagare och be dem sätta sig på en varsin stol som är placerade som en cirkel. Se till att ha en stol för lite. Den som blir utan stol måste ställa sig i mitten.
2. Den som inte har någon stol måste fråga en deltagare i ringen: Kokar gröten över?!
3. Om den som blir tillfrågad svarar: Nej! Så frågar den i mitten en ny deltagare.
4. Om den som blir tillfrågad svarar: Ja! Då måste alla byta plats, den som står i mitten ska då försöka få en ledig stol. Om det lyckas får den som blir utan stol stå i mitten.

Grötleken är en rolig reaktionslek där det gäller att vara snabb. Det går även införa en regel att man inte får byta plats med sin stolgranne.