Vad behövs: Stolar och musik

Lekregler för hela havet stormar leken:
1. Ställ upp två rader med stolar med ryggarna mot varandra. Antalet stolar ska alltid vara en mindre än antalet deltagare.
2. Starta musiken, när musiken spelas ska deltagarna gå runt stolarna med sina händer på ryggen.
3. När lekledaren stoppas musiken ska deltagarna hitta en ledig stol så fort som möjligt.
4. Den som inte hittar en stol åker ut ur leken.
5. Ta bort en stol för varje deltagare som åker ut.

Den som är kvar längst vinner hela havet stormar leken.