Vad behövs: Ingenting

Lekregler för jag heter och gillar leken:
1. Alla deltagare ska sitta eller stå i en ring.
2. Lekledaren ska säga Jag heter Fredric och gillar katter. Därefter går turen över till deltagaren till vänster.
3. Nästa deltagare ska säga sitt namn och vad denne gillar. Namnleken fortsätter så tills alla sagt sitt namn och vad de gillar.

Enkel och rolig namnlek där man även kommer ihåg vad en person tycker om för något.