Vad behövs: Ingenting

Lekregler för jägarleken:
1. Utse en deltagare som ska vara jägare.
2. Alla andra deltagare bilda par och kroka i varandras armar.
3. Jägaren ska försöka ta de som bildat par. Jägaren får endast gå. De som krokat armar får springa för att undvika att bli tagen.
4. De som blir tagen blir jägare.
5. De som råkar släppa armkroken blir jägare.

Tänk på att inte leka i en alldeles för stor lokal eller inhägnat område. Fungerar bra både som utelek och innelek.