Vad behövs: Ingenting

Lekregler för kedjeleken:
1. Utse två personer som ska vara kedjan.
2. Kedjan ska hålla varandra i handen och ska tillsammans kulla deltagarna.
3. När kedjan kullar en deltagare ska denne bli en i kedjan genom att hålla handen men någon i kedjan.

Vinner gör den som är kvar till sist. Kedjeleken blir roliga och roligare desto fler deltagare som är med i kedjan.