Vad behövs: Ingenting

Lekregler för kroppsleken:
1. Samla alla deltagare i en ring med lekledaren i mitten.
2. Lekledaren börjar med att säga till en deltagare i ringen: Det här är mitt knä, men pekar på huvudet.
3. Den tillfrågade ska då svara: Det här är mitt huvud och pekar på armbågen.
4. Kroppsleken fortsätter så tills någon säger fel då byter man plats på den i mitten.

Kroppsleken är en jätte rolig koncentrationslek som även är bra för att träna upp barns uppmärksamhet. Passa bra både som utelek och innelek.