Vad behövs: Ingenting

Lekregler för krypleken:
1. Utse en frivillig person som ska vara jägare.
2. Jägaren ska kulla deltagarna.
3. Den som bli kullad ska stå helt stilla med benen isär. De som inte är kullade kan befria deltagaren den som är kullad genom att krypa mellan dennes ben.

Om det är många deltagare utser man två eller fler jägare. Krypleken kan lekas utomhus, men då måste man ha oömma kläder.