Kalas Lekar

Lek burken, kurra gömma, hela havet stormar och annat roligt!

Kategori: Innelekar (sida 1 av 3)


Kroppsleken

Vad behövs: Ingenting

Lekregler för kroppsleken:
1. Samla alla deltagare i en ring med lekledaren i mitten.
2. Lekledaren börjar med att säga till en deltagare i ringen: Det här är mitt knä, men pekar på huvudet.
3. Den tillfrågade ska då svara: Det här är mitt huvud och pekar på armbågen.
4. Kroppsleken fortsätter så tills någon säger fel då byter man plats på den i mitten.

Kroppsleken är en jätte rolig koncentrationslek som även är bra för att träna upp barns uppmärksamhet. Passa bra både som utelek och innelek.

Ätleken

Vad behövs: Tallrikar, stolar, matbord och så klart maten som ska ätas, exempelvis spagetti, tårta, glass eller annat gott!

Lekregler för ätleken:
1. Dela upp deltagarna i lag med två i varje.
2. En i laget ska sitta på en stol framför ett matbord med armarna bakom ryggen.
3. Den andre ska stå bakom och mata den som sitter ner.
4. Tillsammans ska de se till att bli första laget som äter upp maten som är på tallriken.

I ätleken är det INTE tillåtet att prata med varandra! Om detta sker så diskas laget. Ätleken är en samarbetslek som är minst lika rolig att titta på som åskådare.

Grötleken

Vad behövs: Stolar, en stol per deltagare

Lekregler för grötleken:
1. Samla alla deltagare och be dem sätta sig på en varsin stol som är placerade som en cirkel. Se till att ha en stol för lite. Den som blir utan stol måste ställa sig i mitten.
2. Den som inte har någon stol måste fråga en deltagare i ringen: Kokar gröten över?!
3. Om den som blir tillfrågad svarar: Nej! Så frågar den i mitten en ny deltagare.
4. Om den som blir tillfrågad svarar: Ja! Då måste alla byta plats, den som står i mitten ska då försöka få en ledig stol. Om det lyckas får den som blir utan stol stå i mitten.

Grötleken är en rolig reaktionslek där det gäller att vara snabb. Det går även införa en regel att man inte får byta plats med sin stolgranne.

Hundleken

Vad behövs: Ett hundben

Lekregler för hundleken:
1. Samla alla deltagare och sätt dem i en ring på golvet. Utse eller fråga efter en frivillig deltagare som ska vara hunden.
2. Hunden ska sitta i mitten av ringen och blunda.
3. De andra deltagarna ska ha sina händer bakom ryggen. Lekledaren ska därefter ge någon av dem en pinne eller ett hundben.
4. Nu får hunden öppna sina ögon, krypa fram till valfri deltagare och skälla.
5. Om den deltagaren har benet byter de plats. Om den inte har pinnen eller hundbenet så fortsätter samma sak som innan.

Hundleken är en typ av gissningslek för barn. Det går även bra att använda ögonbindel så att hunden inte fuskar med att titta när hundbenet delas ut.

Butikleken

Vad behövs: Ingenting

Lekregler för butikleken:
1. Samla deltagarna i en ring. Den som är lekledare börjar med att säga När jag gick till affären köpte jag (exempelvis) mjölk.
2. Deltagaren till vänster fortsätter: När jag var i affären köpte jag mjölk och smör.
3. Nästa deltagare fortsätter på samma sätt.
4. Den som glömmer, tvekar eller tar för lång tid på sig åker ut leken.

Den som är kvar längst vinner leken. Butikleken blir svårare och svårare men även roligare och roligare ju fler prylar som köps i butiken.

Skottkärreleken

Vad behövs: Ingenting

Lekregler för skottkärreleken:
1. Dela upp deltagarna i två lag.
2. Markera ut en start- och mållinje på 10 meter.
3. Man blir en skottkärra genom att en går på sina händer och den andre håller i dennes fötter.
4. Den som håller i fötterna byter till att bli skottkärra när den kommer i mål. Så fortsätter leken tills alla i laget varit skottkärra.

Laget där alla varit skottkärra först vinner. Det kan bli extra roligt om man ställer ut några hinder i vägen. Kan även lekas utomhus på gräsmatta.

Kedjeleken

Vad behövs: Ingenting

Lekregler för kedjeleken:
1. Utse två personer som ska vara kedjan.
2. Kedjan ska hålla varandra i handen och ska tillsammans kulla deltagarna.
3. När kedjan kullar en deltagare ska denne bli en i kedjan genom att hålla handen men någon i kedjan.

Vinner gör den som är kvar till sist. Kedjeleken blir roliga och roligare desto fler deltagare som är med i kedjan.

Krypleken

Vad behövs: Ingenting

Lekregler för krypleken:
1. Utse en frivillig person som ska vara jägare.
2. Jägaren ska kulla deltagarna.
3. Den som bli kullad ska stå helt stilla med benen isär. De som inte är kullade kan befria deltagaren den som är kullad genom att krypa mellan dennes ben.

Om det är många deltagare utser man två eller fler jägare. Krypleken kan lekas utomhus, men då måste man ha oömma kläder.

Jägarleken

Vad behövs: Ingenting

Lekregler för jägarleken:
1. Utse en deltagare som ska vara jägare.
2. Alla andra deltagare bilda par och kroka i varandras armar.
3. Jägaren ska försöka ta de som bildat par. Jägaren får endast gå. De som krokat armar får springa för att undvika att bli tagen.
4. De som blir tagen blir jägare.
5. De som råkar släppa armkroken blir jägare.

Tänk på att inte leka i en alldeles för stor lokal eller inhägnat område. Fungerar bra både som utelek och innelek.

Tugggummileken

Vad behövs: Ingenting, men gärna ett glatt underlag

Lekregler för tuggummileken:
1. Dela upp deltagarna i två lag.
2. två deltagare ska vara dragare och resten ska bilda en ring, lägga sig på mage, fatta varandras händer och hålla fast.
2. De två som är dragare ska försöka dra ut deltagare i ringen genom att dra i deras fötter.
3. När en dragare lyckas dra ut en person så att den släpper på en eller bägge händerna blir även den en dragare.

Leken fortsätter tills alla är utdragna ur ringen.

Äldre inlägg

© 2023 Kalas Lekar

Tema av Anders NorenUpp ↑