Kalas Lekar

Lek burken, kurra gömma, hela havet stormar och annat roligt!

Kategori: Namnlekar


Namnstafetten

Vad behövs: Ingenting

Lekregler för namnstafetten:
1. Alla deltagare ska sitter eller stå i en ring.
2. Lekledaren ska börja med att säga sitt namn Fredric.
3. Deltagaren till vänster upprepar lekledarens namn Fredric och säger även sitt eget namn Henric.
4. Tredje deltagaren upprepar därefter Fredric, Henric och sitt eget namn. Så fortsätter namnstaffeten tills alla sagts sitt namn.

Ett rolig namnlek för att komma ihåg sina nya vänners namn. Se till att inte vara mer än 20 deltagare, det kan bli svårt att komma ihåg alla namn då!

Jag heter och gillar leken

Vad behövs: Ingenting

Lekregler för jag heter och gillar leken:
1. Alla deltagare ska sitta eller stå i en ring.
2. Lekledaren ska säga Jag heter Fredric och gillar katter. Därefter går turen över till deltagaren till vänster.
3. Nästa deltagare ska säga sitt namn och vad denne gillar. Namnleken fortsätter så tills alla sagt sitt namn och vad de gillar.

Enkel och rolig namnlek där man även kommer ihåg vad en person tycker om för något.

Vad heter du leken

Vad behövs: En valfri pryl

Lekregler för vad heter du leken:
1. Deltagarna ska sitta eller stå i en ring.
2. Lekledaren tar fram en valfri pryl, ett gosedjur, en sten eller så.
3. Lekledaren börjar med att säga sitt namn, Jag heter Fredric, därefter skickas prylen till nästa person och med frågan Vad heter du?
4. Nästa person svarar på frågan och gör därefter samma sak.

En enkel namnlek för att lära sig namnen på nya vänner.

Tidningsleken

Vad behövs: En tidning

Lekregler för tidningsleken:
1. Alla deltagare ska sitta eller stå i en ring. Be någon börja i mitten av ringen med en tidningen i handen.
2. Låt valfri deltagare börja genom att ropa namnet på någon i ringen.
3. Personen i mitten ska då hinna kasta tidningen på deltagaren som heter det namnet som ropades.
4. För att undvika det ska personen som ropades upp hinna säga namnet på en ny deltagare i ringen.
5. Namnleken fortsätter tills personen i mitten lyckas träffa en deltagare i huvudet med tidningen innan den hinner säga ett nytt namn. När det händer byter de plats.

Tidningsleken är en jätte rolig namnlek som verkligen går undan och deltagarna lär sig andras namn snabbt!

© 2023 Kalas Lekar

Tema av Anders NorenUpp ↑