Vad behövs: En valfri pryl

Lekregler för vad heter du leken:
1. Deltagarna ska sitta eller stå i en ring.
2. Lekledaren tar fram en valfri pryl, ett gosedjur, en sten eller så.
3. Lekledaren börjar med att säga sitt namn, Jag heter Fredric, därefter skickas prylen till nästa person och med frågan Vad heter du?
4. Nästa person svarar på frågan och gör därefter samma sak.

En enkel namnlek för att lära sig namnen på nya vänner.