Vad behövs: En idrottshall

Lekregler för linjeleken:
1. Utse en jägare som ska kulla deltagarna.
2. Både jägaren och deltagarna får endast springa på de streckade linjerna som finns i idrottshallen.
3. Den som inte springer på en linje blir automatiskt en jägare.
4. Den som blir tagen blir en jägare.

Om det finns många linjer i idrottshallen välj bara en eller två streckade linjer.