Kalas Lekar

Lek burken, kurra gömma, hela havet stormar och annat roligt!

Etikett: ingenting (sida 1 av 2)


Kroppsleken

Vad behövs: Ingenting

Lekregler för kroppsleken:
1. Samla alla deltagare i en ring med lekledaren i mitten.
2. Lekledaren börjar med att säga till en deltagare i ringen: Det här är mitt knä, men pekar på huvudet.
3. Den tillfrågade ska då svara: Det här är mitt huvud och pekar på armbågen.
4. Kroppsleken fortsätter så tills någon säger fel då byter man plats på den i mitten.

Kroppsleken är en jätte rolig koncentrationslek som även är bra för att träna upp barns uppmärksamhet. Passa bra både som utelek och innelek.

Butikleken

Vad behövs: Ingenting

Lekregler för butikleken:
1. Samla deltagarna i en ring. Den som är lekledare börjar med att säga När jag gick till affären köpte jag (exempelvis) mjölk.
2. Deltagaren till vänster fortsätter: När jag var i affären köpte jag mjölk och smör.
3. Nästa deltagare fortsätter på samma sätt.
4. Den som glömmer, tvekar eller tar för lång tid på sig åker ut leken.

Den som är kvar längst vinner leken. Butikleken blir svårare och svårare men även roligare och roligare ju fler prylar som köps i butiken.

FÃ¥rleken

Vad behövs: Ingenting

Lekregler för fårleken:
1. Utse en deltagare som ska vara varg. Resten av deltagarna får bli får.
2. Vargen ska ta fåren, när fåren blir tagna förvandlas de till stenar och måste krypa ihop på alla fyra på golvet.
3. För att förvandla tillbaka fåret från en sten så måste ett annat får hoppa jämfota över fåret (stenen).

Leken fortsätter tills alla får är förvandlade till stenar. Tänk på att då och då byta ut vargen eftersom det kan vara jobbigt att jaga får hela tiden. Kan även lekas utomhus med oömma kläder.

Ambulansleken

Vad behövs: Ingenting

Lekregler för ambulansleken:
1. Utse en deltagare som ska vara virus.
2. När viruset nuddar en deltagare blir denne sjuk och måste lägga sig ner på golvet.
3. För att den sjuke ska bli frisk måste någon/några bära iväg denne till sjukhuset, som exempelvis är en madrass av tjockare modell.
4. Så fort en sjuk hamnar på sjukhuset blir denne frisk och kan bli jagad av viruset igen.

Leken fortsätter tills alla är sjuka. Tänk på att avbryta leken då och då för att byta deltagare som är virus.

Skottkärreleken

Vad behövs: Ingenting

Lekregler för skottkärreleken:
1. Dela upp deltagarna i två lag.
2. Markera ut en start- och mållinje på 10 meter.
3. Man blir en skottkärra genom att en går på sina händer och den andre håller i dennes fötter.
4. Den som håller i fötterna byter till att bli skottkärra när den kommer i mål. Så fortsätter leken tills alla i laget varit skottkärra.

Laget där alla varit skottkärra först vinner. Det kan bli extra roligt om man ställer ut några hinder i vägen. Kan även lekas utomhus på gräsmatta.

Kedjeleken

Vad behövs: Ingenting

Lekregler för kedjeleken:
1. Utse två personer som ska vara kedjan.
2. Kedjan ska hålla varandra i handen och ska tillsammans kulla deltagarna.
3. När kedjan kullar en deltagare ska denne bli en i kedjan genom att hålla handen men någon i kedjan.

Vinner gör den som är kvar till sist. Kedjeleken blir roliga och roligare desto fler deltagare som är med i kedjan.

Krypleken

Vad behövs: Ingenting

Lekregler för krypleken:
1. Utse en frivillig person som ska vara jägare.
2. Jägaren ska kulla deltagarna.
3. Den som bli kullad ska stå helt stilla med benen isär. De som inte är kullade kan befria deltagaren den som är kullad genom att krypa mellan dennes ben.

Om det är många deltagare utser man två eller fler jägare. Krypleken kan lekas utomhus, men då måste man ha oömma kläder.

Jägarleken

Vad behövs: Ingenting

Lekregler för jägarleken:
1. Utse en deltagare som ska vara jägare.
2. Alla andra deltagare bilda par och kroka i varandras armar.
3. Jägaren ska försöka ta de som bildat par. Jägaren får endast gå. De som krokat armar får springa för att undvika att bli tagen.
4. De som blir tagen blir jägare.
5. De som råkar släppa armkroken blir jägare.

Tänk på att inte leka i en alldeles för stor lokal eller inhägnat område. Fungerar bra både som utelek och innelek.

Tugggummileken

Vad behövs: Ingenting, men gärna ett glatt underlag

Lekregler för tuggummileken:
1. Dela upp deltagarna i två lag.
2. två deltagare ska vara dragare och resten ska bilda en ring, lägga sig på mage, fatta varandras händer och hålla fast.
2. De två som är dragare ska försöka dra ut deltagare i ringen genom att dra i deras fötter.
3. När en dragare lyckas dra ut en person så att den släpper på en eller bägge händerna blir även den en dragare.

Leken fortsätter tills alla är utdragna ur ringen.

Namnstafetten

Vad behövs: Ingenting

Lekregler för namnstafetten:
1. Alla deltagare ska sitter eller stå i en ring.
2. Lekledaren ska börja med att säga sitt namn Fredric.
3. Deltagaren till vänster upprepar lekledarens namn Fredric och säger även sitt eget namn Henric.
4. Tredje deltagaren upprepar därefter Fredric, Henric och sitt eget namn. Så fortsätter namnstaffeten tills alla sagts sitt namn.

Ett rolig namnlek för att komma ihåg sina nya vänners namn. Se till att inte vara mer än 20 deltagare, det kan bli svårt att komma ihåg alla namn då!

Äldre inlägg

© 2023 Kalas Lekar

Tema av Anders NorenUpp ↑