Vad behövs:
Två tomma tändsticksaskar utan tändstickor eller innerask.

Lekregler för tändsticksasken på näsan leken:
1. Dela upp alla deltagare i två lag och ge lagen varsin tom tändsticksask.
2. Ställ lagen på rad. Den som står först ska trä tändsticksasken på sin näsa.
3. Därefter ska denne springa och vända vid en markering cirka fem till tio meter bort.
4. Den som har asken på sin näsa ska nu flytta över asken till nästa person utan att någon får använda sina händer.
5. Tappar man asken får man börja om.
5. Nästa person gör samma sak tills alla i laget är klar. Laget som är snabbast vinner!