Vad behövs: En tidning

Lekregler för tidningsleken:
1. Alla deltagare ska sitta eller stå i en ring. Be någon börja i mitten av ringen med en tidningen i handen.
2. Låt valfri deltagare börja genom att ropa namnet på någon i ringen.
3. Personen i mitten ska då hinna kasta tidningen på deltagaren som heter det namnet som ropades.
4. För att undvika det ska personen som ropades upp hinna säga namnet på en ny deltagare i ringen.
5. Namnleken fortsätter tills personen i mitten lyckas träffa en deltagare i huvudet med tidningen innan den hinner säga ett nytt namn. När det händer byter de plats.

Tidningsleken är en jätte rolig namnlek som verkligen går undan och deltagarna lär sig andras namn snabbt!