Vad behövs: Musik

Lekregler för musikleken:
1. Samla alla deltagare och informera gällande regler.
2. Lekledaren spelar upp musik och när musiken slutar spelas sker något av följande tills musik startar igen.
3.1 Bli förstelnade.
3.2 Sätta sig ner.
3.3 Lägga sig på rygg alternativt mage.
3.4 Man får inte nudda golvet.
3.5 Forma en ring av alla deltagare.
3.6 Alla deltagare ska bilda lag om 3 i varje.
3.7 Ställa alla deltagare i bokstavsordning. Vilket gör musikleken till en rolig namnlek.

Bara fantasin sätter gränser till vad deltagarna ska göra när musiken slutar spelas. Hitta gärna på någonting själv utöver våra förslag. Lycka till!