Vad behövs: Ingenting

Lekregler för namnstafetten:
1. Alla deltagare ska sitter eller stå i en ring.
2. Lekledaren ska börja med att säga sitt namn Fredric.
3. Deltagaren till vänster upprepar lekledarens namn Fredric och säger även sitt eget namn Henric.
4. Tredje deltagaren upprepar därefter Fredric, Henric och sitt eget namn. Så fortsätter namnstaffeten tills alla sagts sitt namn.

Ett rolig namnlek för att komma ihåg sina nya vänners namn. Se till att inte vara mer än 20 deltagare, det kan bli svårt att komma ihåg alla namn då!