Vad behövs: Ingenting

Lekregler för skottkärreleken:
1. Dela upp deltagarna i två lag.
2. Markera ut en start- och mållinje på 10 meter.
3. Man blir en skottkärra genom att en går på sina händer och den andre håller i dennes fötter.
4. Den som håller i fötterna byter till att bli skottkärra när den kommer i mål. Så fortsätter leken tills alla i laget varit skottkärra.

Laget där alla varit skottkärra först vinner. Det kan bli extra roligt om man ställer ut några hinder i vägen. Kan även lekas utomhus på gräsmatta.