Vad behövs: Två tjockmattor, sån där som finns på idrotten

Lekregler för tjockmatteleken:
1. Dela upp deltagarna i lag om två. Sätt ut en start- och mållinje.
2. Lägg tjockmattan med det glatta underlaget neråt vid startlinjen.
3. Deltagarna ska springa hand i hand och hoppa ner i mattan så den glider framåt.

Laget som snabbast når mållinjen vinner leken. För att göra så att leken tar lite längre tid, så vänder man
på mattan så den inte glider så lätt.