Vad behövs: Ingenting, men gärna ett glatt underlag

Lekregler för tuggummileken:
1. Dela upp deltagarna i två lag.
2. två deltagare ska vara dragare och resten ska bilda en ring, lägga sig på mage, fatta varandras händer och hålla fast.
2. De två som är dragare ska försöka dra ut deltagare i ringen genom att dra i deras fötter.
3. När en dragare lyckas dra ut en person så att den släpper på en eller bägge händerna blir även den en dragare.

Leken fortsätter tills alla är utdragna ur ringen.